Corporate training program on leadership, coaching & supervisory skills for managers, assistant managers & supervisors, Malaysia
 
  Untitled Document
 
Untitled Document
   
 
 
Untitled Document
  Training Programme
Company's Profile
HRDF Information on SBL Scheme
International Free-Style Martial Arts Academy
Leadership and Management Seminars
Marketing-Sales-Service Seminars & Workshops
Motivational Videos by Dr. William Leon Chua
Motivational Workshops
Our Clients
Public Training Calendar Year
Teambuilding-Teambonding Workshops
 
Kemahiran Penyeliaan & Kepimpinan yang Berkesan, Malaysia
 

Kemahiran Penyeliaan & Kepimpinan yang  BerkesanEksklusif syarahan oleh Dr. William Leon Chua PhD

 

  

   Lima langkah-langkah dalam pengajaran kemahiran pekerja baru adalah persediaan , penerangan , menunjukkan , pemerhatian dan pengawasan .

     Kita perlu terbuka , berdaya saing , ekonomi pasaran ... tetapi pada masa yang sama dengan pengawalan dan penyeliaan yang berkean. 

 

PENDAHULUAN

Pengurus atau Penyelia kedudukan ini memerlukan gabungan kepimpinan, akal, kesabaran, humor dan kefahaman asas mengenai bagaimana untuk bekerja dengan orang. Kita mesti ingat pekerja ada lah hidup berkuat kuasa syarikat.

Program ini akan memberi dalam penglihatan ke dalam cara-cara untuk menjadi penyelia yang berkesan dan lebih berpengalaman dan juga mempercepatkan pertumbuhan dan kebolehan dalam pengurusan manusia ke arah meningkatkan budaya kerja yang lebih baik dengan peningkatan produktiviti. Meningkatkan produktiviti memerlukan permulaan perubahan ke arah pembaharuan prestasi. Penyelia mesti berupaya untuk memujuk dan meyakinkan orang ramai bukan hanya untuk menerima perubahan tetapi juga untuk dua kali ganda jika tidak tiga kali ganda usaha mereka.


OBJEKTIF PROGRAM INI

1)Meningkatkan persekitaran kerja psikososial

2) Meningkatkan sikap pekerja dan prestasi individu mereka

3) Meningkatkan saling kebergantungan-terhadap prestasi keseluruhan kumpulan

4) Meningkatkan keharmonian dan mewujudkan persekitaran kerja yang positif

 

RANGKA PROGRAM KURSUS

A) KEPIMPINAN - MULA

01. Kepimpinan Paradigm: "Membina Jambatan ke Masa Depan"
02. Extreme Kepimpinan Gaya
03. Empat Gaya Kepimpinan Asas: Mengarah-
 Kejurulatihan-Menyokong-Mewakilkan
02. Memahami & Menghargai Sifat yang tidak Terhad Pemimpin Korporat
03. Mendedahkan Sikap yang Baik dan Buruk Pemimpin dan Bagaimana ia Kesan ke atas
Pencapaian Kecekapan
04. Kepimpinan: Sikap, Profesionalisme & Organisasi
05. Memimpin & Membangunkan Pelan Strategik
06. Menetapkan Objektif
07. Kuasa untuk Meningkatkan Prestasi Tinggi Individu & juga Kumpulan
08. Mukjizat Kepimpinan dalam Pengurusan Unggul
09. Petunjuk Prestasi Pertama (KPI)

B) KEPIMPINAN PENYELIAAN BERKESAN

01. Sifat Penyelia yang berdiri-kuasa
02. Tanggungjawab Penyelia sebagai se-orang Pemimpin yang Berkesan
03. Penyelia: 'Dengan memberi tumpuan kepada tingkah laku Manusia'
04. Bagaimana Berkomunikasi yang Meyakinkan
05. Bagaimana untuk menjadi Jurulatih Terbaik
06. Sumbangan kepada Keuntungan
07. Membuat Keputusan Lebih Baik
08. Menukar Tubuhan Corak Kerja
09. Menjalankan Mesyuarat ang Berkesan
10. Membentuk & Mendahului Kumpulan yang Berkualiti
11. Meningkatkan Perhubungan Antara Kumpulan
12. Bagaimana Membina Kerjasama
13. Konflik Urusan
14. Menguruskan & Mendisciplinkan Pekerja
15. Urusan Tekanan
16. Urusan Masa Secara Bijak dan Productif
C) MEMBERI MOTIVASI KEPADA PEKERJA
01. 100 Cara-cara untuk memberi motivasi kepada pekerja
02. Apa yang perlu dilakukan apabila Masalah Peribadi Pekerja Jejas  Prestasi Kerja
03. Segala Puji & Ganjaran Pekerjaan
04. Penstrukturan Tanggung-jawab Pekerja
05. Mendapatkan Pekerja Baru untuk menjadi mahir dengan cepat
06. Menyediakan On-the-Job Training
07. Reka-bentuk tanggung-jawab pekerja
08. Pekerja & Matlamat
09. Memberi Kritikan yang membina
10. Pengukuran Prestasi
11. Pengendalian Ketidakhadiran
12. Meningkatkan Pekerja yang bermasalah
13. Mewujudkan Peraturan & Etika

MENGHADIRI

Pengurus & Penyelia

KAEDAH LATIHAN

Kuliah, Motivasi, Kajian Kes, Video, Main Peranan, Interaksi Kumpulan.

 

SYARAHAN OLEH

PROFIL RINGKAS DR. WILLIAM LEON CHUA

Dr. William Leon Chua BA MBA DBA PhD adalah Pengasas dan Perunding Utama dua syarikat, ia itu - DRC Training & Management PLT dan Combative Resources. Nama syarikat (Combative Resources) dipilih bagi menunjukkan kesungguhan dalam misi untuk membantu untuk organisasi bersaing dengan berkesan & berjaya.
Beliau adalah ahli Persatuan Malaysia Penceramah Profesional (MAPS) dan seorang pelatih korporat berdaftar dengan Pembangunan Persekutuan Sumber Manusia Malaysia (HRDF).
Akademik - dia telah memperoleh Diploma Pengurusan Jualan, Diploma Pentadbiran, Pengkhususan BA dalam Psikologi, MBA, DBA dan PhD dalam Kelakuan Organisasi.
Pada masa lalu beliau telah bekerja di peringkat pengurusan dengan sebelas syarikat termasuk multinasional, di dalam negara di Malaysia dan di Kanada & Hawaii; Beliau ditetapkan dalam pelbagai jawatan, ada juga - Pengurus Cawangan, Pengurus Agensi, Pengurus Pemasaran, Pengurus Sumber Manusia, Pengurus Besar dan Ketua Pegawai Eksekutif.
Pendedahan beliau bekerja dalam industri seperti kewangan & pelaburan, pembinaan & pembuatan, perkongsian masa & hospitaliti dan lain-lain telah dilengkapkan akademiknya mind-set untuk membolehkannya sebagai perunding pengurusan yang berkesan & pelatih korporat. Sepanjang 15 tahun yang lalu beliau telah memudahkan pelbagai seminar untuk lebih daripada 750,000 profesional (dari lebih daripada 500 Syarikat), termasuk pelajar. Selain itu, beliau juga telah melatih lebih daripada 5,000 murid-nya di bidang seni mempertahankan diri dari tahun 1982-2000.

 

 

DRC Training & Management PLT

 

Web-site: www.asia-edu.info

For enquiries, please contact Bill at Tel: 6016-2582 100 / E-mail: hrdf-seminar@asia-edu.info 

 

 

 
 
 
 
   
Untitled Document
 
Copyright 2020. All Rights Reserved. Developed by Lagenz.
 
Corporate training program on leadership, coaching & supervisory skills for managers, assistant managers & supervisors, Malaysia